Juridische informatie

De site andeo-shop en zijn varianten worden beheerd onder de naam Andéo en geregistreerd onder de naam DELBECQUE Olivier sis hameau d'Honnevain 23 à 7522 Doornik (Blandain) België met ondernemingsnummer BE 0 668 320 102. 

+32 (0) 475 87 69 45

contact @ andeo.be

,

Gebruik van de site.

Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van onze algemene verkoopsvoorwaarden. De inhoud van andeo-shop kan door iedereen en ook door minderjarigen worden geraadpleegd, het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de toegang tot de site eventueel te beperken. In geval van niet-naleving van wettelijke verplichtingen of fraude op onze site, behouden wij ons het recht voor stappen te ondernemen om een einde te maken aan deze acties. Zoals vermeld in onze verkoopsvoorwaarden in paragraaf 11: Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, op welke drager dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van andeo-shop.

Andeo-shop verwerpt elke andere verantwoordelijkheid dan de verkoop van de producten gepresenteerd op haar site.

Andeo-shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of enig ander probleem te wijten aan het gebruik van de andeo-shop website en zijn variaties.

,

Persoonlijke informatie.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt is essentieel om uw bestelling te verwerken en te leveren en om u te factureren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan onze directe partners voor uw aankopen, maar niet aan andere organisaties of derden.

In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et libertés" n°78-17 van 6 januari 1978, heeft u te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens door in te loggen op uw klantenrekening of door te schrijven naar het adres Andéo service clients hameau d'Honnevain 23 à 7522 Tournai (Blandain) Belgique en uw identiteit te bewijzen.

Andeo-shop verhuurt, geeft of verkoopt uw persoonlijke gegevens niet.

,

Geschillen.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, zowel naar de vorm als naar de inhoud. In geval van geschillen die niet in der minne worden geschikt, kunnen alleen de rechtbanken van Doornik Henegouwen in België uitspraak doen.