Team Italia Leggera Omnilight

Team Italia Leggera Omnilight
Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight Team Italia Leggera Omnilight
€568.80
Tax included
3 to 6 weeks

Team Italia Leggera Omnilight 45

Ø 45 cm - 3,5 cm - 25W LED 2700/3000°K - 1260 lm (+/-70W halo)

Team Italia Leggera Omnilight 65

Ø 65 cm - 3,5 cm - 35W LED 2700/3000°K - 1740 lm (+/-100W halo)

Team Italia Leggera Omnilight 82

Ø 82 cm - 3,5 cm - 48W LED 2700/3000°K - 2580 lm (+/-150W halo)

Product details

Team Italia Legerra Omnilight Tech

Associated products